Tozan sorujy Karcher WD2

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Arassalama görnüşi suw ýygnamak/gury
Tozan sorujy haltaly
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

WD 2 öý tozan sorujysy edil çyglygy sorup alyşy ýaly, gury hapany hem alyp bilýär. Ergonomiki tutawaç arassalama işlerini ýeňilleşdirýär. Esbaplar gönüden-göni enjamyň korpusynda saklanýar we elmydama el astynda bolýar. Model 12 litr göwrümli plastik konteýner bilen enjamlaşdyrylandyr.

 

Arassalaýyş görnüşi suw ýygnamak / gury
Tozan ýygnaýjy halta
Kuwwaty sazlamak ýok
Çygly arassalamak bar
Kuwwatlylygy 1000 watt
Soruş güýji 180 watt
Tozan gabyň göwrümi 12 l
Toplumdaky nasadkalar çygly we gury goşmaça abzal
Goşmaça maglumat ergonomiki tutawaç arassalamagy gaty amatly edýär we esbaplar enjamyň göwresinde saklanýar we elmydama elinde
Ölçegler B x I x Ç 43 x 33.7 x 36.9 sm
Agram 4.5 kg
Öndüriji ýurt Rumyniýa
Kepillik 1 ýyl