Tozan sorujysy Karcher WD5 PREMIUM

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Arassalama görnüşi gury we çygly
Tozan sorujy haltaly
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

WD 5 Premium korroziýa çydamly 25 l göwrümli konteýner bilen enjamlaşdyrylan. Aýratyn süzgüç ulgamy çyglylygy we gury hapany süzgüç çalyşmasyz almaga mümkinçilk berýär. Güýji bolsa düwmä basmak arkaly gaýtadan dikeldip bolýar. Pol üçin innowasion nasadkanyň ýörite çotkalary we dykyzlanan rezinleriň kömegi bilen hapanyň dürli görnüşi bilen netijeli işlemäge ýardam edýär. Tutawajy oňaýly ölçeglere eýe bolup, ol statiki naprýaženiýe garşy ulgam bilen üpjün edilen, şeýle hem nasadkany gönüden-göni nasadka baglamak mümkin. Modeliň aýratynlyklaryň hatarynda – howany daşyna çykarma funksiýasy, parkowka pozisiýasy, 3-si 1-de tutawaç, aksessuarlaryň we şnuryň amatly saklanylyşy.

 

 

Sorujyny güýji (Air Watt) 240 Wt
Sarp edijilik güýji 1100 Wt
Bak materialy plastik
Konteýner 25 l
Konteýner materialy Ýokary hilli polat
Elektrik üpjünçiligi (V / Hz) 220 - 240 / 50 -60
Aksessuarsyz agramy 8.721 kg
Ölçegleri 418х382х652 mm
Öndüriji ýurt Rumyniýa
Kepillik 1 ýyl