Hojalyk tozan sorujy Karcher WD3 PREMIUM

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Arassalama görnüşi gury we çygly
Tozan sorujy haltaly
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

_

Görnüşi adaty
Arassalama gury/çyg
Sarp edijilik kuwwaty 1 kWt
Iýmitlenme 220-240 V/50-60 Hz
Hapa ýygnaýjy 17 l
Iýmitlenme çeşmesi set
Şlang uzynlygy 2 m
Şnur uzynlygy 4 m
Güýç sazlaýjy ýok
Ses derejesi 73 dB
Agramy 5.8 kg
Ölçegleri (B х I х U) 388 x 340 x 525 mm
Kepillik 1 ýyl