Tozan sorujy Karcher NT22/1AP-1.378-600.0

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Arassalama görnüşi gury we çygly
Tozan sorujy konteýnerli
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

NT 22/1 Ap L bu çygly we gury arassalama üçin niýetlenen ykjam, kuwwatly, ygtybarly, uniwersal we ýeňil tozan sorujysy arassalama işlerinde ulanyşyň giň spektrinde aňsat, şeýle-de kyn meseleleri çözmekde haýran galdyryjy netijeleri berýär. Ýarym awtomatiki süzgüç arassalama ulgamynyň we poliester PES kömegi bilen tozan, ýeňil hapalar we suwuklyk bilen hiç hili kynçylyksyz, aňsatlyk bilen hötdesinden geler. Sorujy şlang üçin birikdiriji element gönüden-göni turbinaly kelläniň üstünde ýerleşýär, bu bolsa ýygnanan hapalary mümkin boldugyça utilizasiýa edilmesini amatlaşdyrýar. Tozan sorujy özüniň maksimal ölçegleri bilen, ýeňil agramy bilen, ulanyşynyň oňaýly bolmagy bilen tapawutlanýar we şol bir wagtyň özünde ony ýeňil we ygtybarly eýlä-beýlä geçirip bolýar.

 

Ses basyşynyň derejesi 71 dB(А)
Sarp ediş kuwwaty 1300 Wt
Hapa ýygnaýjynyň göwrümi 22 L
Hapa ýygnaýjynyň materialy plastik
Kabeliň uzynlygy 6 m
Elektrik üpjünçiliginiň parametrleri (V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Agramy (esbapsyz) 5,7 kg
Ölçegleri (U х I x B) 380 х 370 х 480 mm
Kepillik 1 ýyl