Tozan sorujy Hitachi CV-960F WR

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Arassalama görnüşi gury
Tozan sorujy haltaly
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

_

Görnüşi adaty
Arassalama görnüşi gury
Hapa ýygnaýjy görnüşi konteýner
Sarp ediji kuwwaty 2100 Wt
Soruş güýji 480 Wt
Hapa ýygnaýjynyň göwrümi 2.1 l
Güýç sazlaýjy korpusynda
Sorujy turba teleskopiki
Nasadkalar haly üçin, üstüniň materialy gaty ýerler üçin, yşlar üçin
Iýmitlenme set 220V
Korpus reňki gyzyl
Ölçegleri I * B * G 42 * 59 * 3.5 sm
Şnur uzynlygy 7.5 m
Agramy 6.4 kg
Kepillik 1 ýyl