Tozan sorujy Hitachi CV-950F PG

Tozan sorujy Hitachi CV-950F PG
Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Arassalama görnüşi Gury
Tozan sorujy Haltaly we konteýnerli
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Ýapon öndürijisi bolan Hitachi-den gury arassalama niýetlenen bu tozan sorujy özüniň ýokary kuwwatlylygy, sygymlylygy şeýle-de urga çydamly konteýneri bilen tapawutlanýar. Şeýle hem bu tozan sorujy pol we haly arassalamagyň islendik görnüşi üçin amatly.

Aýratynlyklary

Görnüşi adaty
Tozan sorujy kuwwady 460 Wt
Kuwwatlylygy 2100 Wt
Set şnurunyň uzynlygy 7,8 m
Komplektdäki nasadkalar pol/haly
Hapa ýygnaýjy konteýner 18 l
Güýjüni sazlaýjy korpusynda
Turba teleskopiki
Inçe arassalama funksiýasy bar
Ölçegleri 420x335x545 sm
Agramy 5,9 kg
Öndüriji ýurt Taýland
Kepillik 1 ýyl