Tozan sorujy Hitachi CV-950F PG

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Arassalama görnüşi gury
Tozan sorujy haltaly we konteýnerli
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Ýapon öndürijisi bolan Hitachi-den gury arassalama niýetlenen bu tozan sorujy özüniň ýokary kuwwatlylygy, sygymlylygy şeýle-de urga çydamly konteýneri bilen tapawutlanýar. Şeýle hem bu tozan sorujy pol we haly arassalamagyň islendik görnüşi üçin amatly.

Tehniki häsiýetnamalary  
Soruş güýji 460 Wt
Sarp ediş kuwwaty 2100 Wt
Sarp edijiniň aýratynlyklary  
Energiýa netijeliligi synpy (energiýa sarp edilişi) C
Arassalama görnüşi gury
Hapa toplaýjynyň görnüşi konteýner
Hapa toplaýjynyň göwrümi 18 l
Ses derejesi 55 dB
Set şnurynyň uzynlygy 7,8 m
Toplumdaky nasadkalar pol/haly
Görnüşi adaty
Soruş turbasy teleskopiki
Inçe arassalaýyş süzgüji bar
Ölçegleri we agramy  
ölçegleri (I * Ç * B) 33,5 * 42 * 54,5 sm
Agramy 5,9 kg
Öndüriji ýurt Ýaponiýa
Kepillik 1 ýyl