Tozan sorujy Gorenje VCEB01GAWWF

Tozan sorujy Gorenje VCEB01GAWWF
Tozan sorujy Gorenje VCEB01GAWWF
Tozan sorujy Gorenje VCEB01GAWWF
Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Arassalama görnüşi gury
Tozan sorujy konteýnerli
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Akwa-filtrli we aşa gyzmakdan goragly tozan sorujy Gorenje VCEB01GAWWF. Tozan arassalama işlerine başlamazdan öň suw bilen doldurmasy zerur bolan konteýnerde ýygnalýar. Suw tozan bölejikleriniň iň ownuk bölegini hem saklaýar we hapany eredýär. Rezinlenen aýajyklar pol örtüklerine zeper ýetirmeýärler. Нера süzgüji bolsa howadaky tozanyň 99% ýok edýär.

 

Birikdiriş güýji 220W
Tozan soruş kuwwatlylygy 92 Wt
Hapa ýygnaýjynyň göwrümi 3 l
Nasadkalar uniwersal nasadka
Tozan soruju turbasy teleskopiki
Turbasynyň materialy alýuminiý
Şnur uzynlygy 7 m
Täsir ediji radiusy 9 m
Ses derejesi 79 dB
Ölçegler 45х31х30 sm
Agramy 6 kg
Öndüriji ýurt Hytaý
Kepillik 1 ýyl