Tozan sorujy Gorenje VC2021PSBKBU

Tozan sorujy Gorenje VC2021PSBKBU
Tozan sorujy Gorenje VC2021PSBKBU
Tozan sorujy Gorenje VC2021PSBKBU
Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Arassalama görnüşi gury
Tozan sorujy haltaly
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Gorenje VC2021PSBKBU  tozan sorujysynyň kuwwaty sazlaýjysy Power Slide slaýderi bilen enjamlaşdyrylan. Hapa ýygnaýjynyň dolma indikatory çalyşmak zerurlygy barada habar berer. Wertikal we gorizontal goýmak bolsa oňaýly saklama şertlerini döredýär.

 

Görnüşi adaty tozan sorujy
Tozan soruş güýji 390 Wt
Sarp ediji kuwwatlylygy 2000 Wt
Arassalama görnüşi gury
Hapa toplaýjynyň göwrümi 3 l
Inçe arassalama filtri bar
Sorujy turbasy teleskopiki
Energiýa üpjünçiligi set
Ölçegleri 44x30.50x24.50 sm
Şnur uzynlygy 5 m
Agramy 6,4 kg
Öndüriji ýurt Hytaý
Kepillik 1 ýyl