Tozan sorujy Gorenje VC1821PSWBU

Tozan sorujy Gorenje VC1821PSWBU
Tozan sorujy Gorenje VC1821PSWBU
Tozan sorujy Gorenje VC1821PSWBU
Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Arassalama görnüşi gury
Tozan sorujy haltaly
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Gorenje VC1821PSWBU haltaly tozan sorujysynyň korpusy elektron kuwwat sazlaýjy bilen üpjün edilen. “Pol-haly” uniwersal çotkasy arassaçylyga ideg etmäge ýardam eder. НЕРА süzgüji howany arassa saklap, 99% tozany saklaýar. Hapa ýygnaýjynyň indikatory bar.

Görnüşi Adaty tozan sorujy
Tozan soruş güýji 360 Wt
Sarp ediji kuwwatlylygy 1800 Wt
Hapa toplaýjynyň göwrümi 3 l
Filtr görnüşi HEPA filtr
Ölçegleri 440 х 305 х 245 mm
Şnur uzynlygy 5 m
Öndüriji ýurt Hytaý
Kepillik 1 ýyl