Kül üçin tozan sorujy Karcher AD2-1.629-711.0

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Arassalama görnüşi gury
Tozan sorujy konteýnerli
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Kuwwatly, uzak möhletli, ulanyjy üçin amatly, uniwersal we howpsuz. 600 W kuwwatly gury arassalama üçin AD 2 tozan sorujysy bilen kül arassalamak mesele däl. Integrirlenen süzgüç arassalama ulgamy düwmä bir basmak bilen dykylan süzgüji arassalamak üçin soruş kuwwaty bilen üpjün edýär. Netijede soruş kuwwaty täzeden ýokarlanýar. Metal konteýner, metal örtükli çeýe sorujy şlang we oda çydamly ýokary hilli material kül aýyrýan wagtyňyzda ýokary derejede howpsuzlygy üpjün eder. Ergonomiki trubka iş wagtynda rahatlygy we netijeli öndürijiligi üpjün edýär, esasanam tüssse çykaryjyda ýetmesi kyn bolan ýerlerinde we burçlarda. Ykjam gurluşly AD2 tozan sorujysyny saklamak üçin kän ýer gerek däl, ulanylýan wagtynda sorujy şlangy bolsa onuň özüne gysmak bolar.

 

Sarp ediş kuwwaty 600 Wt
Soruş kuwwaty 150 Wt
Konteýner göwrümi 14 l
Inçe arassalama filtr bar
Motor süzgüji ýok
Kuwwaty sazlaýjy ýok
Hereket radiusy 5.3 m
Kabeliň uzynlygy 4m
Ses derejesi 82 dB
Elektrik üpjünçiligi 220 -240 V, 50-60 Hz
Ölçegleri (B х I х Ç) 44 х 33 х 34.5 sm
Agramy 4.4 kg
Öndüriji ýurt Germaniýa
Kepillik ýok