Ütük Braun TS785ESTP

Ütük Braun TS785ESTP
Ütük Braun TS785ESTP
Ütük Braun TS785ESTP
Ütük Braun TS785ESTP
Ütük Braun TS785ESTP
Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Galaýy örtügi poslamaýan
Bug üpjünçiligi 50 g/min
Bug urgusy 150 - 250 g/min
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Edil ýeňiljek şemal öwüsýän ýaly bug urgusynyň düwmesine basaňda ilikleriň, ýakalaryň, jübüleriň we beýleki ütüklemesi kyn ýerleriň daşyny ütüklemek aňsat bolýar. Enjamyň üçburç zonaly inçe buruny bug göýberýän Precision Tip ýetmesi kyn bolýan ýerlerdäki ýygyrtlary hem ýazýar. Şeýlelik bilen siz ajaýyp netijäni gazanýarsyňyz. Bug üpjünçiligi 210 g/min çenli ýokarlandyryp bolýar. Bu bolsa wertikal ýagdaýda asylgy duran perdeleriň we egin-eşikleriň epinleri aýyrmak üçin amatly.

Kuwwatlylygy 2400 Wt
Bug üpjünçiligi 50 g/min
Bug urgusy 210 g/min
Galaýy örtügi EloxalPlus
Awto öçürilme bar
3 işjeň bug zonasy (deslapky çyglama goşmak bilen) bar
"Çökündä garşy" ulgam bar
"Damja garşy" ulgam bar
Kabel 2.5 m
Akar suw üçin laýyk hawa
Näzik matalar üçin ýumşak nasadka bar
Goşmaça galaýy örtügi bar
Suw üçin rezerwuaryň göwrümi 400 ml
Agramy 1.5 kg
Öndüriji ýurt Wengriýa
Kepillik 1 ýyl