Toster Hotpoint TT22EUM0UK

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Tosterler we sendwiç bişirijiler tosterler
Korpus materialy metal
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

_

Dolandyrma mehaniki
Bölüm sany 2
Tost sany 2
Sarp ediş kuwwaty 900 Wt
Korpus materialy poslamaýan polat
Aýrylýan poddon bar
Gyzartma derejesini sazlamak bar
Bir tarapyny gyzartma bar
Taýmer bar
Goýbolsun etmek düwmesi bar
Ölçegleri I * B * G 26 * 27 * 20.5 sm
Reňki kümüşsöw
Öndüriji ýurt Hytaý
Kepillik 1 ýyl