Toster Hotpoint TT22EAX0UK

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Tosterler we sendwiç bişirijiler tosterler
Korpus materialy metal
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

_

Dolandyrma mehaniki
Bölüm sany 2
Tost sany 2
Sarp ediş kuwwaty 850 Wt
Korpus materialy poslamaýan polat
Aýrylýan poddon bar
Gyzartma derejesini sazlamak bar
Bir tarapyny gyzartmak bar
Taýmer bar
Goýbolsun düwmesi bar
Ölçegleri I * B * G 26 * 25 * 20.7 sm
Reňki kümüşsöw
Öndüriji ýurt Hytaý
Kepillik 1 ýyl