Ütük NEOS NI950G

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Galaýy örtügi keramiki
Bug urgusy 329
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Neos brendiniň bu ütügi üznüksiz bug üpjünçilik ulgamly we galaýy örtügi keramikadan. Temperatura tertiplerini görkezmek üçin displeýi we çökündileri arassalaýan funksiýasy hem bar.

 

Kuwwatlylygy 2400 Wt
Galaýy örtügi keramika
Damjasyz ulgam/No-drip system bar
Duýgur matalar üçin wertikal ütükleme bar
Bugsuz ütükleme bar
Gury bugda ütükleme bar
Üznüksiz bug üpjünçiligi 60 g/min
Bug urgusy 130 g/min
Suw derejisiniň görkezijisi bar
Dozalaýjy bulgur bar
Awtomatiki öçürme bar
Üçem garaşsyz gorag bar
Ygtybarly ütükleme bar
Suw gabynyň göwrümi 300 ml
Elektrik şnurynyň uzynlygy 2 m
Ölçegi (I x U x Ç) 13,3 x 14,5 x 32 sm
Sap agramy 1,3 kg
Öndüriji ýurt Hytaý
Kepillik 1 ýyl