Ütük Gorenje SIH2200BLC

Ütük Gorenje SIH2200BLC
Ütük Gorenje SIH2200BLC
Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Galaýy örtügi keramiki
Bug üpjünçiligi 30 g/min
Bug urgusy 50 - 90 g/min
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Ak-gök reňklerde ýerine ýetirilen Gorenje SIH2200BLC ütüginiň dolandyrma elementleri oňaýly ýerleşdirilendir. Awto öçürme funkiýasy ulanyş howpsuzlygyny üpjün edýär. Wertikal buglama egin-eşikleriň we ynjyk matalaryň durkuny gowy saklamaga mümkinçilik berýär. Çökündilerden goragy enjamyň möhletini uzaga çekýär. Şeýle-de öz-özüni arassalama ulgamy hem bar.

Kuwwatlylygy 2200 Wt
Damjasyz ulgam/No-drip system bar
Duýgur matalar üçin wertikal ütükleme bar
Bugsuz ütükleme bar
Gury bugda ütükleme bar
Bug üpjünçiligi 30 g/min
Bug urgusy 90 g/min
Suw derejesiniň görkezijisi bar
Dozalaýjy bulgur bar
Awtomatiki öçürme bar
Üçem garaşsyz gorag bar
Ygtybarly ütükleme bar
Suw gabynyň göwrümi 0,28 l
Elektrik şnurynyň uzynlygy 2,5 m
Ölçegi (I х U х Ç) 13,3 × 14,5 × 32 sm
Sap agramy 1,3 kg
Öndüriji ýurt Kepillik 1 ýyl