Hojalyk tozan sorujysy Karcher WD4 PREMIUM

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Arassalama görnüşi gury we çygly
Tozan sorujy haltaly
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

WD 4 Premium modeli poslamaýan polatdan bolan 20-litrlik konteýnere eýe bolup, ol gury we çygly, iri we ownuk, çyglylygy aýyrmak ýaly arassalama işlerine laýyk gelýär. Enjamda ornaşdyrylan kartrij süzgüç ulgamy, süzgüç çalşylmazdan suw we gury galyndylary ýygnamaga mümkinçilik berýär. Iki sany çalşylýan urundyly pol üçin nasadka çyglylygy ýygnamak we tekiz ýüzleri arassalamak üçin amatlydyr. Enjamyň korpusynda tertipli ýygnap saklamagy üpjünçiligi, ýagny, kabel we aksessuarlary berkitmek göz öňüne tutulandyr. Ulanylyşy ýokary derejede köpugurly we amatly.

Hakyky sorujy güýji (Air watt) 220
Sarp edijilik güýji 1000 Wt
Hapa ýygnaýjynyň göwrümi 20 L
Hapa ýygnaýjynyň materialy Poslamaýan polatdan
Kabeliň uzynlygy 5 m
Elektrik üpjünçiliginiň parametrleri (V / Hz) 220 -240 / 50 - 60
Esbapsyz agramy 7.501 kg
Ölçegleri 384х365х526 mm
Öndüriji ýurt Rumyniýa
Kepillik 1 ýyl