Elektroşwabra Karcher FC5

Elektroşwabra Karcher FC5
Elektroşwabra Karcher FC5
Bahasy:
Brend:
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Bedre we şwabra ulanmazdan gaty pol örtükleriniň arassalama işleri Kärcher brendiniň önümi bolan FC 5 üçin mesele däl. Onuň aýlanýan çotgalary arassa suw bilen dowamly çyglandyrylýar, aýrylýan hapalar bolsa hapa suw üçin niýetlenen bak içine gönükdirilýär. Munuň netijesinde gaty pol örtükleriniň islendik görnüşleriniň (keramiki plitkalar, parketler, laminat, PWH, winil we ş.m.) jikme-jik arassalama işleri (adaty şwabra bilen peýdalananyňdan 20% has gowy) üpjün edilýär. Çotgalary kir ýuwujy maşynda 60 ° C-da ýuwmak bolýar. FC 5-de göz öňüne tutulan öz-özüni arassalama funksiýasy enjamy arassaçylyk işlerinden soň jikme-jik ýuwmaga mümkinçilik berýär.

 

Görnüşi elektrik şwabra
Dolandyryş görnüşi mehaniki
Arassalaýyş görnüşi gury, çygly, suwuk
Kuwwatlylygy 460 Wt
Tozan ýygnamak ulgamy haltasyz
Tozan haltanyň göwrümi 0,2 l
Ýuwujy serişdäniň gabynyň göwrümi 0,4 l
Ulanylan suwuk suw howdanynyň göwrümi 0,2 l
Ölçegler (B х I х Ç) 122 х 27 х 32 sm
Agram 4,6 kg
Öndüriji ýurt Germaniýa
Kepillik 1 ýyl