Elektrik çäýnek Braun WK300 RED

Elektrik çäýnek Braun WK300 RED
Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Material Plastik
Kuwwaty 2200 Wt
Göwrümi 1.5 l
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Elektrik çäýnegi Braun Multiquick 5 WK300 belli nemes markasynyň iň gowy tehniki aýratynlyklarynyň utgaşmasydyr: suwuň çalt gyzdyrylmagy - beýleki modellerden 2 esse çalt; çäýnegiň burnundaky gowulandyrylan süzgüç – aýyryp we ýuwulyp bilner; düwmeleriň ergonomiki ýerleşişi – işletme, şeýle hem gapak açyş düwmesi tutawajyň ýokarsynda ýerleşdirilen. Suw gaýnanda, çäýnekde suw ýok wagty, gapagy açyk galan ýagdaýynda we çäýnek düýbünden aýrylanda çäýnek awtomatiki öçýär.

Aýratynlyklary

Kuwwatlylygy 2200 Wt
Göwrümi 1.7 l
Gyzdyryjy elementi ýapyk spiral
Gyzdyryjy elementiň örtügi poslamaýan polat
Şnur uzynlygy 0.7 m
Suw derejesini görkezýän indikator bar
Awtomatiki öçüriliş bar
Çökündiler ýuwýan filter bar
Agramy 1.096 kg
Öndüriji ýurt Rumyniýa