Zeýkeş (drenaž) nasosy Karcher SP5-DUAL-1.645-580.0

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Görnüşi zeýkeş (drenaž)
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

...

Maks. hereketlendirijiniň güýji 500 Wt
Maks. Öndürijilik < 9500 l/sag
Temperatura berme maks. 35 °C
Maks.beýikligi berme/basyş 7 / 0,7 m/bar
Gaty bölekleriň ululygy maks. 20 mm
Çümme çuňlugy maks. 7 m
Minimum galyndy suw, elin 1 mm
Galyndy suwuň beýikligi 1 mm
Birikdiji hyr Icki hyr G1
Kabeliň uzynlygy (/m) H05RN-F / 10
Naprýaženiýe 230 - 240 W
Ýygylygy 50 Hz
Ölçegleri 237 x 241 x 279 mm
Esbapsyz agramy 4.85 kg
Kepillik 1 ýyl