Zeýkeş (drenaž) nasosy Karcher SP5 DIRT-1.645-503.0

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Görnüşi zeýkeş (drenaž)
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Öndürijiligi 9500 l / sag çenli bolan SP 5 Dirt 20 mm çenli garyndyly hapa suw bilen işlemek üçin niýetlenendir. Deslapky arassalama (opsiýa) üçin goşmaça süzgüç, nasosy aşa uly bölejikleriň düşmesinden gorar. Ýüzgüç ýaly işlediji (wyklýuçatel) we komutasion dereje suwy awtomatiki ýagdaýda çekmäge mümkinçilik berýär. Ýagly kameraly keramiki kontaktly dykyzlandyrylan ýüzük nasosyň hyzmat ediş möhletini ep-esli uzaldýar. Quick Connect amatly funksiýasy 1/4" diametr bolan şlangy çalt birikdirmäge mümkinçilik döredýär.

 

Maks. hereketlendirijiniň güýji 500 Wt
Maks. Öndürijilik < 9500 l/sag
Temperatura berme maks. 35 °C
Maks.beýikligi berme/basyş 7 / 0,7 m/bar
Gaty bölekleriň ululygy maks. 20 mm
Çümme çuňlugy maks. 7 m
Minimum galyndy suw, el režimde 25 mm
Galyndy suwuň beýikligi 25 mm
Birikdiji hyr G1
Zarbaly tarapdan birikdiji hyr G1, içki hyr
Kabeliň uzynlygy (/m) H05RN-F / 10
Naprýaženiýe 230 - 240 В
Ýygylygy 50 Hz
Ölçegleri 229 x 238 x 303 mm
Esbapsyz agramy 4,65 kg
Kepillik 1 ýyl