Blender Gorenje HBX602RLBK

Blender Gorenje HBX602RLBK
Blender Gorenje HBX602RLBK
Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Görnüşi el blender
Korpus materialy plastik
Çanak materialy jamsyz
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

600 Wt hereketlendirijili Gorenje HBX602RLBK ýükleme blenderi islendik azyk önümleriniň kremli, mylaýym konsistensiýasyny almaga mümkinçilik berýär. Metaldan bolan ýükleme nasadkasy paştet taýýarlamak, pýure-çorbalar, ýa-da ýumurtga beloklaryny çalmak ýaly işlerden aňsat baş alyp çykar. Örän pes ses derejesinde işleýär. Tutawajy rezinlenen örtükli, bu bolsa blenderi saklamaga amatly şertler döredýär. Ýiti pyçaklary barada bellesek, olar et  ýa-da hoz görnüşleriniň hötdesinden gelmegi başarar.

 

Kuwwaty 600 W
Çalmak üçin wenokjagaz bar
Owradyjy bar
Ölçeg bulgury 0,6 l
Agramy 1,1 kg
Öndüriji ýurt Hytaý
Kepillik 1 ýyl