Blender Gorenje B1000GE

Blender Gorenje B1000GE
Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Görnüşi Stasionar
Korpus materialy Plastik
Çanak materialy Aýna
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Aýna jamly we aşa gyzmakdan goragly stasionar blenderi Gorenje B1000GE. Ol ýokary hilli pyçaklary etiň we miwedir-gök önümleriň islendik görnüşleriniň hötdesinden gelip biler. Ýörite nasadkada buzy, hozlary, şeýle-de kofe dänelerini owradyp bilýär. Rezinlenen aýaklary blender işleýän wagtynda duran ýerinden gozganmazlyga mümkinçilik berýär. Blender haçanda diregde doly we dogry ýerinde oturdylanda işläp başlar.

 

Aýratynlyklary

Kuwwatlylygy 1000 Wt
Dolandyrma mehaniki
Tizlik sany 2
Gabyň göwrümi 1.5 l
Ölçegleri 24 × 41× 19 sm
Sap agramy 4 kg
Öndüriji ýurt Hytaý
Kepillik 1 ýyl