Diwar howa sowadyjysy TCL TAC-18CHSA-TPG11

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
görnüşi diwar split-ulgamy
maslahat berilýän otag meýdany 60 m/kw
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

TCL-ň ykjam split-ulgamynyň Elita seriýasy diňe bir amatly şertleri däl, eýsem energiýa tygşytlamagyny hem üpjün eder. 

Ýokary hilli kompressor arkaly howa temperaturasy 30 sekundyň dowamynda 18 ℃ çenli sowaýar ýa-da 60 sekundyň dowamynda 40 ℃ çenli gyzýar. 

Gurluşy ýörite aşa howa şertleri üçin.

+50°C-den ýokary temperaturalarda-da üznüksiz işleýär .

Näsazlyk ýüze çykan halatynda o hakda howa sowadyjynyň displeýinde maglumat peýda bolar.

Duýdansyz elektrik togy kesilen ýagdaýynda, kondisioner tok birikdirilende köne sazlamalar bilen işini dowam etdirer.

Esasy häsiýetnamalary  
Kompressor görnüşi standart
Ýylylyk kuwwaty 18000 BTU (5.3 kWt)
Energiýa netijelilik synpy (sowatma/ Ýylatma) A/A
Maslahat berilýän otag meýdany 54 m²
Sowadyş kuwwaty 5275 Wt
Ýyladyş kuwwaty 5422 Wt
Sowadyşda sarp ediş kuwwaty 2449 Wt
Ýyladyşda sarp ediş kuwwaty 2228 Wt
Iň ýokary howa akymy 750 kub.m./ min
Hladagent R-410A
Funksiýalary we aýratynlyklary Displeý, Taýmer, Awtomatiki tertip, Awtomatiki restart, Ionizasiýa, Gijeki tertip, "Turbo" tertip, Wentilýasiýa tertibi, Inwentorly tehnologiýa, Howa akymynyň ugruny sazlamak, Temperatura sazlamak, DD pulty
Reňki ak
Daşky bölümiň ölçegleri  
B * I * Ç 361 * 863 * 590 mm
Agramy (daşky bölüm) 45 kg
Içki bölümiň ölçegleri  
B * I * Ç 380 * 990 * 265 mm
Agramy (içki bölüm) 58 kg
Öndüriji ýurdy Indiýa