Gulaklyklar Mi In-Ear Headphones Basic (gara reňkli) / Mi In-Ear Headphones Basic (Black)

Gulaklyklar Mi In-Ear Headphones Basic (gara reňkli) / Mi In-Ear Headphones Basic (Black)
Gulaklyklar Mi In-Ear Headphones Basic (gara reňkli) / Mi In-Ear Headphones Basic (Black)
Gulaklyklar Mi In-Ear Headphones Basic (gara reňkli) / Mi In-Ear Headphones Basic (Black)
Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
görnüşi wakuum
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Gulaklyklar Mi In-Ear Headphones Basic (gara reňkli) / Mi In-Ear Headphones Basic (Black)

Umumy parametrler  
Görnüşi simli gulaklyklar
Signal berme usuly simli
Daşky keşbi we gurluşy  
Gurluş görnüşi içkikanally
Berkitmesi berkitmesiz
Akustiki häsiýetnamalary  
Ses shemasynyň formaty 2.0
Akustiki dizaýnyň görnüşi ýapyk
Şöhlelediriji membrana diametri 8 mm
Iň pes işletme ýygylygy 20 Hz
Iň ýokary işletme ýygylygy 20000 Hz
Garşylyk (impedans) 32 Om
Duýgurlygy 98 dB
Kuwwaty 5 mWt
Here tarapda şöhlelendirme sany 1
Şöhlelendirme görnüşi dinamiki
Mikrofon häsiýetnamalary  
Mikrofon bar
Mikrofon ýerleşişi simde
mikrofon berkitmesi kesgitlenen
Birikdirme parametrleri  
Enjama birikdiriji razýomy jack 3.5 mm
Kabel uzynlygy 1.25 m
Kabel şteker görmüşi göni
Kabel aýratynlygy altyn çaýylan şteker
Funksiýalary we dolandyrma  
Düwme funksiýasy jaň jogaplama/öçürmek
Agramy 14 g