Kir ýuwujy maşyn LG F4M5VS6W

Kir ýuwujy maşyn LG F4M5VS6W
Kir ýuwujy maşyn LG F4M5VS6W
Kir ýuwujy maşyn LG F4M5VS6W
Kir ýuwujy maşyn LG F4M5VS6W
Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
kir ýuwujy maşynyň görnüşi adaty
minutda öwrüm 1400
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Kir ýuwujy maşyn LG F4M5VS6W

Esasy häsiýetnamalary  
Ýükleme görnüşi öň tarapdan
Eşikleri ýuwmak we guratmak üçin ýükleme 9 kg
Göni herekete getiriji bar
Inwertorly hereketlendiriji bar
Displeý bar
Dolandyrma görnüşi aýlawly mehanizm, sensor
Ýuwma temperaturasyny üýtgetmek bar
Temperatura diapozony 0 - 95 °C
Ýuwma wagty ses derejesi 53 dB
Bir tapgyrda suw sarp edijiligi 45 l
Gapy açylyş tarapy çep tarapa
Iýmitlendirme  
Naprýaženiýa 220-240 V/50Hz
Bir tapgyrda sarp ediş kuwwaty 1.35 kWt*sag
Funksional  
Funksional aýratynlyklary serişdäni awtomatiki dozalara bölme, goşmaça egin-eşik ýüklemek, bug bilen işlemek, öz-özüni diagnostirleme
Programma sany 14
Programmalar anti-allergen, ýumşak, çalt, meniň programmam, çaga eşikleri + bug, gündelik ýuwma, per zatlar, garyşyk, sport, gara eşikler, sessiz ýuwmak, tegmilleri aýyrmak, pagta, pagta +
Beýleki tertipleri we funksiýalary epinsiz, dolandyrmagy blokirleme, guratma tizliginiň saýlawy, ýuwma temperaturasynyň saýlawy, egin-eşik goşmak, intensiw ýuwma, başlamagy gijikdirmek, baraban arassalama, pauza, durlama+, deslapky ýuwma, wagt tygşytlamak
Smartfondan dolandyrmak NFC
Dolandyrmak üçin goşundy LG ThinQ
Başlamagy gijikdirmek bar
Başlamagy gijikdirmegiň maks. wagty 19 sag
Ýuwmanyň soňunda sesli duýduryş bar
Indikasiýa gapy bloklanmasy, dolandyrmagy blokirleme, işletmek, tapgyryň soňuna çenli wagt, ýükleme, ýalňyşlyk, pauza, iş tapgyry, guratma tizligi, temperatura
Guratma, howpsuzlyk, synplar  
Guratmanyň iň ýokary tizligi 1400 öwrüm/min
GUratma tizliginiň saýlawy bar
Guratma wagty ses derejesi 74 dB
Naprýaženiýanyň üýtgemeginden goragy bar
Awtobalans bar
Çagalardan blokirleme bar
Ýuwma synpy A
Guratma synpy A
Energiýa sarp edijilik synpy A
Goşmaça 6 ideg hereketi, awtomatiki tazeden açmak, Smart Diagnosis, sazlanýan aýajyklar - 10 mm
Korpus  
Reňki ak
Ölçegleri we agramy  
I * B * Ç 60 * 85 * 56.5 sm
Agramy 62 kg