Tozan sorujy Karcher T12/1-1.355-100.0

Tozan sorujy Karcher T12/1-1.355-100.0
Tozan sorujy Karcher T12/1-1.355-100.0
Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Arassalama görnüşi gury
Tozan sorujy haltaly
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Arassalama işleri sessizligi berjäý etmek. T 12/1 tozan sorujysy ses derejesiniň pesligi bilen tapawutlanmak bilen ümsümligi saklamagy talap edilýän ýerlere, ýagny, myhmanhanalara ýa-da hassahanalara laýyk gelýär. Aýak bilen öçürilýän düwme we daşamak üçin amatly tutawajy işi ep-esli ýeňilleşdirýär. Birikdirme ulgamy kiltli.

Görnüşi adaty tozan sorujy
Hapa ýygnaýjynyň görnüşi halta
Energiýa üpjünçiligi setden
Inçe arassalama filtri bar
Goşmaça funksiýalar elektro çotgany goşmak mümkinçiligi
Elektrik üpjünçiliginiň parametrleri (V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Howa sarp edijiligi (l/s) 53
Wakuum (mbar / kPa) 240 / 24
Hapa ýygnaýjynyň göwrümi 12 l
Kuwwat sarp edijiligi maks. 800 Wt
Enjamlaryň nomin.diamteri ND35
Kabeliň uzynlygy 12 m
Ses basyşyň derejesi 62 dB(A)
Turbina güýji 800 Wt
Agramy (esbapsyz) 6.4 kg
Ölçegleri 410 x 315 x 340 mm
Öndüriji ýurt  
Kepillik 1 ýyl