Toster Hotpoint TT22EAXOUK

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
Tosterler we sendwiç bişirijiler tosterler
Korpus materialy metal
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

“Hotpoint” tosterleri çörek gyzartmak üçin iki bölümi öz içine alýan gowy oýlanyp tapylan instruksiýalary bilen öwünip bilerler. Doňduryjyda çörek saklaýanlar, çöregi gyzdyryjy opsiýasyna mynasyp baha berip bilerler. Altyn öwüşgünli reňkden gowurylyp gyzardylan reňke çenli tost gyzdyrma derejeleriniň birnäçe görnüşi bar. Korpusy iň ýokary temperaturalara hem çydamly ýokary dereje berkligi bilen tapawautlanýan metaldan. Şnur ýygnamak üçin aýratyn bölüm hem göz öňüne tutulandyr.

 

Kuwwatlylygy 850 Wt
Dolandyryş görnüşi elektron
Tostlaryň sany 2
Awtomatiki tostlary galdyrmak bar
Agramy 1.7 kg
Öndüriji ýurt Hytaý
Kepillik 1 ýyl