Kir ýuwujy maşyn Bosch WGA254XVME

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
kir ýuwujy maşynyň görnüşi adaty
minutda öwrüm 1400
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Kir ýuwujy maşyn Bosch WGA254XVME

Esasy häsiýetnamalary  
Görnüşi kir ýuwujy maşyn
Ýükleme görnüşi frontal
Ýuwma we guratma üçin egin-eşik ýükleme 10 kg
Inwertorly hereketlendiriji bar
Displeý bar
Dolandyrma görnüşi aýlawly mehanizm, sensor
Ýuwma temperaturasyny üýtgetme bar
Temperatura diapozony 20 - 90 °C
Ýuwma wagty ses derejesi 46 dB
Ýuwma tapgyrynda suw sarp edijiligi 55 l
Gapy açylýan tarapy çep tarapa
Iýmitlendirme  
Naprýaženiýe 220-240 V / 50Hz
Uky tertibinde sarp ediş kuwwaty 0.5 W
Funksionallygy  
Funksional aýratynlyklary goşmaça egin-eşik goşmak, öz-özüni diagnostirlemek
Ýuwma programmalaryň sany 14
Başlamagy eglemek bar
Başlamagy eglemegi iň maks. wagty 24 sag
Awto ölçeg bar
Guratma, howpsuzlyk, synplar  
Iň ýokary guratma tizligi 1400 öwrüm/min
Guratma tizligini saýlamak bar
guratma wagtynda ses derejesi 73 dB
Syzdyrmakdan goragy bar
Awtobalans bar
Çagalardan blokirleme bar
Ýuwma synpy A
Guratma synpy B
Energiýa sarp ediş synpy A+++
Ölçegleri we agramy  
I * B * Ç 59,8 * 84,5 * 58.8 sm
Agramy 75.7 kg