Gap-gaç ýuwujy maşyn Bosch SMS45DW10Q

Bahasy:
Brend:
Aýratynlyklary
dolandyrma görnüşi elektron
gap-gaç sygymlylygy 12 we ondan köp toplum
gap-gaç ýuwujy maşynyň synpy A
gap-gaç ýuwujy maşynyň guradyjy synpy A
Hemmesini görkez
ýa-da

Haryt barada

Aýratynlyklary

Teswirler

Gap-gaç ýuwujy maşyn Bosch SMS45DW10Q

Esasy häsiýetnamalary  
Görnüşi gap-gaç ýuwujy maşyn
Gap-gaç toplumynyň sygymlylygy 12
Sebet sany 2 sany
Bir tapgyrda suw sarp edijiligi 9.5 l
Bir tapgyrda energiýa sarp edijiligi 900 W/sag
Inwertorly motor bar
guradyjy görnüşi ýylylyk çalşyjy
Iň pes temperatura 45°C
Iň ýokary temperatura 70°C
Gyzdyryjy elementiniň görnüşi protoçnyy
Dolandyrma  
Displeý bar
Dolandyrma görnüşi düwme
Başlamagy eglemek taýmeri bar
Başlamagy eglemegiň maks. wagty 24 sag
Programmalar we tertipler  
Ýuwma programma sany 6
Awtomatiki programma bar
Standart programma bar
Ekspress-programma (tiz tapgyr) bar
Tygşytly programma bar
Intensiw ýuwma programma bar
Ýarym ýükleme tertibi bar
Deslapky durlama tertibi bar
Beýleki programmalar we tertipler öz-özüni arassalamak programmasy, arassaçylyk tertibi, goşmaça ýuwmak tertibi
Funksiýalary we aýratynlyklary  
Syzdyrmakdan goragy bar
Syzdyrmakdan goragynyň görnüşi doly (korpus+şlanga)
Çagalardan goragy bar
Aşhana enjamlary üçin sebet aýratyn sebetjik
Gelýän suwuň iň ýokary temperaturasy 60 °C
"3-de 1" serişde ulanmak bar
Gap-gaçlar üçin sebedi boýuna görä sazlamak bar
Ýokarky sebediň üstünde suw pürküji bar
Sebetleriň gurluş aýratynlyklary käseler üçin we aşhana enjamlary üçin tekjeler 
Indikasiýa we duýdurma  
Duz barlygynyň indikasiýasy bar
Durlaýjynyň barlygynyň indikasiýasy bar
Synplar  
Energiýa sarp edijilik synpy A++
Ýuwma synpy A
Guratma synpy A
Iýmitlendirme  
Iň ýokary sarp ediş kuwwaty 2400 W
Öçürilen görnüşinde kuwwaty 0.1 W
Uky tertibinde sarp ediş kuwwaty 0.1 W
Baprýaženiýe 220-240 V/50-60 Hz
Goşmaça maglumatlar  
Stoluň aşagyndaky gurnama mümkinçiligi bar
Işleýän wagty ses derejesi 44 dB
Goşmaça suw talhlygynyň sazlamasynyň 8 derejesi, ýuwujy serişdesini dozalama asisstenti, ýüzkleme datçigi, programmanyň ahyryna çenli wagtyň görkezilmegi, aýna gorag ulgamy Glass Protection, Esasanam uzak ömri bolan energiýa tygşytlaýjy we sessiz motor
Ölçegleri we agramy  
I * B * Ç 60 * 84,5 * 60 sm
Agramy 48.5 kg